Công ty cổ phần SESAME

  • 153 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Website:
  • Số điện thoại: 0966.893.668
  • Fax:
  • Số nhân viên:

Công ty cổ phần SESAME - chuyên cung cấp thịt bò nhập khẩu.