TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ALEPO - CTY TNHH CON ĐƯỜNG MỞ

  • Số 30/46A Phạm Ngọc Thạch Đống Đa Hà Nội Việt Nam
  • Website: www.alepo.vn
  • Số điện thoại: 04373006877
  • Fax:
  • Số nhân viên: 25 - 50

ALEPO là phần mềm quản lý bán hàng thông minh.Sản phẩm chiến lược microsoft, intel và openway giúp doanh nhân quản lý chặt chẽ doanh thu, sẵn sàng mở rộng kinh doanh, phục vụ khách nhanh và nâng tầm doanh nghiệp.